Welkom op de flash academy

Abbott ontwikkelt in samenwerking met diverse partijen in de zorg nascholingen voor en door Nederlandse medische beroepsbeoefenaars en medisch professionals. Via deze nascholingen kunt u samen met collega’s uw kennis over Flash Glucose Monitoring verrijken. Flash Academy biedt u actuele geaccrediteerde nascholingen aan waarvoor u zich direct kunt inschrijven.

U kunt de e-learning volgen door in te loggen via DOC-Access.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door de volgende instanties:

  • Nederlandse Internisten Vereniging
  • Kwaliteitsregister V&V
  • Verpleegkundig Specialisten Register
  • NVvPO
  • Accreditatie Bureau Cluster 1
  • Accreditatie van Deskundigheidsbevorderende Activiteiten voor Paramedici – Diëtisten

E-Learning

flash glucose monitoring

Het vertrekpunt van deze e-learning is de introductie van een type 2 diabetes patiënt op een intensief insulineschema. Aan de hand van deze patiënt wordt de cursist op interactieve wijze wegwijs gemaakt in de mogelijkheden die het gebruik van een flash glucose monitoring sensor kan bieden. In een aantal modules wordt verdieping geboden over het voorkomen van hypoglykemieën, de relatie tussen HbA1c en TIR, de werking van flash glucose monitoring en hoe praktisch om te gaan met alle data die beschikbaar is.

E-Learning

Diabetes en Ramadan

Deze e-learning is ontwikkeld op basis van het webinar ‘Diabetes & Ramadan’ dat is uitgezonden op 11 januari 2023. Tijdens het webinar praten experts de deelnemers bij over het thema en worden en verschillende vragen gesteld en besproken.

Afbeeldingen ter illustratie, dit is geen echte patiënt of professionele zorgverlener