E-Learning

Diabetes en Ramadan

Voor mensen met diabetes die mee willen doen aan de ramadan kan deze maand een bijzondere uitdaging zijn, vooral als deze valt in een periode dat het lang licht is. Tijdens ramadan verandert er veel: het dag- en nachtritme, het aantal maaltijden, vochtinname, de hoeveelheid calorieën en koolhydraten en eventueel lichamelijke activiteit. Als mensen met diabetes geen rekening houden met deze veranderingen is de kans groot dat ze ontregeld raken. Ondanks steeds betere voorlichting en mogelijkheden tot zelfcontrole, bereikt lang niet iedereen en hebben mensen met diabetes zo hun eigen ideeën over het al dan niet vasten.

Deze e-learning is ontwikkeld op basis van het webinar ‘Diabetes & Ramadan’ dat is uitgezonden op 11 januari 2023. Tijdens het webinar praten experts de deelnemers bij over het thema en worden en verschillende vragen gesteld en besproken.


werkwijze

Deze e-learning bestaat uit een aantal interactieve video’s. Dit zijn video’s waarin tussendoor vragen gesteld worden. Wanneer u deze afgerond heeft, sluit u de e-learning af met een eindtoets. Om accreditatie te kunnen aanvragen, dient u minimaal 70% van de vragen in de eindtoets goed te beantwoorden. Wanneer u een lagere score hebt, kunt u de eindtoets nog twee keer herkansen. U kunt de e-learning pauzeren en vervolgens hervatten waar u hebt gepauzeerd.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend voor 1 punt door de volgende instanties:

  • Accreditatie Bureau Algemene Nascholing
  • Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners
  • Kwaliteitsregister V&V
  • Verpleegkundig Specialisten Register
  • Kwaliteitsregister Paramedici
  • BLCN leefstijlcoaches
  • Openbaar Apothekers

INLOGGEN

U kunt de e-learning volgen door in te loggen via DOC-access. Als u nog geen account heeft, kunt u zich registreren via onderstaande button.

FLASH GLUCOSE MONITORING

Afbeeldingen ter illustratie, dit is geen echte patiënt of professionele zorgverlener