TIR en/of HbA1c

Spreker: dr. Sarah Siegelaar

Deze module bevat:

  • Wat is TIR
  • Relatie TIR en HbA1c
  • Gebruik index (AGP)
  • Casuïstiek

Accreditatie: 0,5 punt


WERKWIJZE

Deze e-learning bestaat uit een aantal interactieve video’s. Dit zijn video’s waarin tussendoor vragen gesteld worden. Wanneer u deze afgerond heeft, sluit u de e-learning af met een eindtoets. Om accreditatie te kunnen aanvragen, dient u minimaal 70% van de vragen in de eindtoets goed te beantwoorden. Wanneer u een lagere score hebt, kunt u de eindtoets nog twee keer herkansen. U kunt de e-learning pauzeren en vervolgens hervatten waar u hebt gepauzeerd.

Accreditatie is toegekend door de volgende instanties:

  • Nederlandse Internisten Vereniging
  • Accreditatie Bureau Cluster 1
  • Verpleegkundig Specialisten Register 
  • Kwaliteitsregister V&V
  • NVvPO 
  • Accreditatie van Deskundigheidsbevorderende Activiteiten voor Paramedici – Diëtisten

INLOGGEN

U kunt de e-learning volgen door in te loggen via DOC-access. Als u nog geen account heeft, kunt u zich registreren via onderstaande button.

Afbeeldingen ter illustratie, dit is geen echte patiënt of professionele zorgverlener