E-Learning

time-in-range

In deze e-learning krijgt u informatie en praktische instructie over het onderwerp Time-in-Range. De inhoud wordt gepresenteerd  door Dr. Sarah Siegelaar, werkzaam als internist-endocrinoloog in het UMC Amsterdam.

werkwijze

Deze e-learning bestaat uit een aantal interactieve video’s. Dit zijn video’s waarin tussendoor vragen gesteld worden. Wanneer u deze afgerond heeft, sluit u de e-learning af met een eindtoets. Om accreditatie te kunnen aanvragen, dient u minimaal 70% van de vragen in de eindtoets goed te beantwoorden. Wanneer u een lagere score hebt, kunt u de eindtoets nog twee keer herkansen. U kunt de e-learning pauzeren en vervolgens hervatten waar u hebt gepauzeerd.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door de volgende instanties:

  • Nederlandse Internisten Vereniging (1 punt)
  • Kwaliteitsregister V&V (1 punt)
  • Verpleegkundig Specialisten Register (1 punt)
  • NVvPO (1 punt)
  • Accreditatie Bureau Cluster 1 (0,5 punt)

FLASH GLUCOSE MONITORING

Afbeeldingen ter illustratie, dit is geen echte patiënt of professionele zorgverlener