FLASH GLUCOSE MONITORING – TIR en/of HBA1C

Het vertrekpunt van deze e-learning is de introductie van een type 2 diabetes patiënt op een intensief insulineschema. Aan de hand van deze patiënt wordt de cursist op interactieve wijze wegwijs gemaakt in de mogelijkheden die het gebruik van een flash glucose monitoring sensor kan bieden. In een aantal modules wordt verdieping geboden over het voorkomen van hypoglykemieën, de relatie tussen HbA1c en TIR, de werking van flash glucose monitoring en hoe praktisch om te gaan met alle data die beschikbaar is.

E-learning Inhoud

Modules Status

WERKWIJZE

Deze e-learning bestaat uit een aantal interactieve video’s. Dit zijn video’s waarin tussendoor vragen gesteld worden. Wanneer u deze afgerond heeft, sluit u de e-learning af met een eindtoets. Om accreditatie te kunnen aanvragen, dient u minimaal 70% van de vragen in de eindtoets goed te beantwoorden. Wanneer u een lagere score hebt, kunt u de eindtoets nog twee keer herkansen. U kunt de e-learning pauzeren en vervolgens hervatten waar u hebt gepauzeerd.

Accreditatie is toegekend door de volgende instanties:

  • Nederlandse Internisten Vereniging
  • Accreditatie Bureau Cluster 1
  • Verpleegkundig Specialisten Register 
  • Kwaliteitsregister V&V
  • NVvPO 
  • Accreditatie van Deskundigheidsbevorderende Activiteiten voor Paramedici – Diëtisten

INLOGGEN

U kunt de e-learning volgen door in te loggen via DOC-access. Als u nog geen account heeft, kunt u zich registreren via onderstaande button.

Afbeeldingen ter illustratie, dit is geen echte patiënt of professionele zorgverlener